نمایشگاه آثار هنرمندان مؤسسه "تذهیب" در ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا: نمایشگاه آثار هنرمندان مؤسسه "تذهیب" در پاددوا ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, 36 اثر از هنرمندان موسسه فرهنگی هنری "تذهیب" 28 - 25 آبان ماه 1397 در بیست و نهمین Continue reading

Continue reading ...
برگزاری دوره زبان فارسی مرکز فرهنگی میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی

برگزاری دوره آموزش زبان فارسی مرکز فرهنگی امام علی (ع) میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

مرکز فرهنگی امام علی (ع) میلان, زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, دوره زبان و ادبیات فارسی برای نوآموزان برگزار می نماید.
interest Continue reading

Continue reading ...
آغاز چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

آیین گشایش چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

از ساعت صبح روز شنبه 10 14 1397 مهرماه چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با حضور اکبر قولی رایزن فرهنگی, در میان Continue reading

Continue reading ...
نمایندگان ایران در جشنواره سینمایی "مذهب امروز" ایتالیا

حضور هفت فیلم کوتاه ایرانی در بیست و یکمین دوره جشنواره سینمایی "مذهب امروز" ایتالیا

فیلم های کوتاه "باران آهسته می بارد" ساخته سعید نجاتی; "فروزان" ساخته میرعباس خسروی نژاد; "چند گره دورتر" ساخته منصور فروزش; "پیدایش" ساخته آبتین مظفری; Continue reading

Continue reading ...
زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی: اختصاص بخشی ویژه به موضوع آموزش زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا ، دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا ؛ با Continue reading

Continue reading ...
دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی

چهل و سومین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و سومین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 6 اکتبر 2018 م. (14 مهرماها هنا هرها هرها هرها هرها درهها هرها هرها 1397رر د! Continue reading

Continue reading ...
تازه های نشر: مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه بلونیا

مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه بلونیا: "تشابهات ناتمام: تطبیق عناصر ادبی و هنری فرهنگ های ایتالیایی و ایرانی"

مجموعه مقالات سومین همایش زبان و ادبیات معاصر فارسی ؛ که با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا Continue reading

Continue reading ...