نمایشگاه آثار هنرمندان مؤسسه "تذهیب" در ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا: نمایشگاه آثار هنرمندان مؤسسه "تذهیب" در پادوا ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا ، 36 اثر از هنرمندان موسسه فرهنگی هندان موسسه ج.ا.ااران در ایتالیا، Continue reading

Continue reading ...
برگزاری دوره زبان فارسی مرکز فرهنگی میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی

برگزاری دوره آموزش زبان فارسی مرکز فرهنگی امام علی (ع) میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

مرکز فرهنگی امام علی (ع) میلان, زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, دوره زبان و ادبیات فارسی برای نوآموزان برگزار می نماید.
interest Continue reading

Continue reading ...
آغاز چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

آیین گشایش چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

از ساعت صبح روز شنبه 10 14 1397 مهرماه چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, با حضور اکبر قولی رایزن فرهنگی, در میان Continue reading

Continue reading ...
نمایندگان ایران در جشنواره سینمایی "مذهب امروز" ایتالیا

حضور هفت فیلم کوتاه ایرانی در بیست و یکمین دوره جشنواره سینمایی “مذهب امروز” ایتالیا

فیلم های کوتاه "باران آهسته می بارد" ساخته سعید نجاتی ؛ "فروزان" ساخته میرعباس خسروی نژاد ؛ "چند گره دورتر" ساخته منصور فروزش ؛ "پیدایش" ساخته آبتین مظفری ؛ Continue reading

Continue reading ...
زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی: اختصاص بخشی ویژه به موضوع آموزش زبان فارسی در د دین همایش ملی اساتی مت خمایش ملی اساتی مت خمان ملی اساتی مت خدان الایایوتن الاخایویان الایایویان الایایویان الایایویا تایایویایا تایایویی

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا ، دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا ؛ با Continue reading

Continue reading ...
دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی

چهل و سومین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و سومین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 6 اکتبر 2018 م. (14 مهرماها هنا هرها هرها هرها هرها درهها هرها هرها 1397رر د! Continue reading

Continue reading ...
نمایش "مدیترانه" علی شمس در ایتالیا

نمایش "مدیترانه" به نویسندگی و کارگردانی علی شمس در شهرهای رم و پسکارا ایتالیا

نمایش “مدیترانه” به نویسندگی و کارگردانی علی شمس ، 24 اکتبر 2018 م. (2 آبان ماه 1397) در شهر پسکارا ؛ و 28 - 26 اکتبر (6 - 4 آبان Continue reading

Continue reading ...