سهیلا ودودی

سهیلا ودودی

سهیلا ودودی (نقاش - محقق)

Soheila Vadoodiسهيلا ودودي 25 ارديبهشت ماه سال 1338 در شهر كرمان متولد گردید. وی پس از خاتمه تحصيلات مقدماتی در زادبب ود ، در دهكده دارستان و پاريز درحج كرمان به تریس درقطعب تریس درقط بي ترشغی وی در این دوره ، از طراحي و نقاشي در آموزش به کودکان بهره می برد و از اهالي ده چهره نگاریی نمود. طراحی ها و نقاشی های ودودی در این دوره ، بعدها در كتابي به نام “طراحان ايراني” منتشر گردید‌. 1991 او در سال 1364 م. به ايتاليا عزیمت نمود و در رشته نقاشی آكادمي هنرهای زیبای شهر رم تحصیلات خود را تکمیل نمود. اگرچه سبک ودودی در نقاشی "واقع گرا" است ؛ اما در آثار آبرنگ از “امپرسيونيسم” نیز الهام گرفته است. از آثار نقاشی و طراحی او تا کنون نمایشگاه های متعددی برپا گردیده که نمايشگاه انفرادي در موزه هنرهاي معاصر تهران; گالري سبز ؛ و نمايشگاه هایی در شهرهای رم و مونوروپو كه در برخي از آن ها ديپلم افتخار نیز دریافت نموتم ، ز درن جلت نموتم ، ز آن جلت نموتم. "نگاهي به چند طراحي" (1369) ؛ طراحی جلد و تصویرسازی "حرف خوب معلم" (XNUMX) ؛ و “آشنایی با آثار طراحان ایرانی” از جمله آثار منتشر شده ودودی است.

To share

سهیلا ودودی