من رای میدهم

برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ایتالی a

با سلام و آرزوی سلامتی ، باطلاع هموطنان عزیز مقیم ایتالیا می رساند:

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 28 خرداد 1400 برابر با 18 ژوئن 2021 از ساعت 8 صبح لغایت 18 با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی مرتبط با کوید 19 در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم و سرکنسولگری کشورمان در میلان برگزار خواهد شد. Agged

ز کQUE هموطن█ عزیز مقیم یت یت یت به به عم آید که که ب ب ب در در صندوقه█ صندوقه تصمیم تعیین تعیین سرنوشت کشور خویش سهیم شده و در در مسیر عت عتQUE کشور گ█ برد█.

-

الفبا عبارتند از:

۱. آقای سعید جلیلی– فرزند محمدحسن- کد نامزد ۲۲

۲. آقای محسن رضایی میرقائد– فرزند نجف- کد نامزد ۴۴

۳. آقای سیدابراهیم رئیس الساداتی مشهور به رئیسی– فرزند سیدحاجی- کد نا مزد ۳۳

۴. آقای علیرضا زاکانی– فرزند حسین- کد نامزد ۵۵

۵. آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی– فرزند سیدحسن- کد نامزد ۶۶

۶. آقای محسن مهرعلی زاده– فرزند رحیم- کد نامزد ۷۷

۷. آقای عبدالناصر همتی– فرزند احمدعل- کد نامزد ۸۸

To share