نوروز 1400

جشنواره نوروز 1400 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با مشارکت بنیاد رودکی ؛ ارکستر ملی ؛ تارنمای "دیروز" ؛ و طرح “نگاه” ، 20 - 18 مارچ 2021 م. (30 - 28 اسفندماه 1399) جشنواره نوروز 1400 را مطابق برنامه ذیل دن فضای مجازی برگن برارممید

28 اسفند ماه - ساعت 18: وبینار "نوروز چیست"؟ با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ پروفسور (Simone Cristoforetti) استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه (Ca Foscari) ونیز ؛ و دکتر ابولحسن حاتمی ؛ (Gaudia Sciacca) ؛ و داوود عباسی فعالان فرهنگی ( اتصال به صفحه نمایش). ساعت 19/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 20: آشنایی با مقصدهای گردشگری ایران (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 21/15 نمایش فیلم کوتاه (اتصال به صفحه نمایش).

29 اسفندماه - ساعت 18: وبینار با حضور مهدی موسوی و (Giacomo Longhi) در خصوص ترجمه فارسی ایتالیایی و ایتالیا فارسی (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 19: وبینار پرسش و پاسخ با (Melissa Fedi) ، (Michele Marelli) ، و (Giacomo Longhi) در خصوص ترجمه فارسی - ایتالیایی (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 19/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 20: آشنایی با مقصدهای گردشگری ایران (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 21/15: نمایش فیلم سینمایی "بادیگارد" (اتصال به صفحه نمایش).

30 اسفند ماه - ساعت 17: وبینار "ایران پس از همه گیری و نقش ایتالیا" با حضور محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا, (Yara Romanova) مسؤل بخش فرهنگی مطبوعاتی سفارت ایتالیا در تهران, پروفسور (Carlo Cereti) استاد دانشگاه (Wisdom ) شهر رم و (Lucia Goraci) روزنامه نگار (اتصال به صفحه نمایش). ساعت 18/30: آشنایی با آشپزی ایرانی (اتصال به صفحه نمایش) ؛ -اتصال به صفحه نمایش)؛ ساعت 20: معرفی و مصاحبه اختصاصی "نگاه" با برگزیدگان رقابت عکاسی نوروزی رایزنی فرهنگی (اتصال به صفحه نمایش).

To share