هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی ونیز

نمایندگان ایران در هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی ونیز

22 (Cate Blanchett, Veronica Franz, Joana Hogg, Nicola Lagioia, Christina Petzold, Cristi Puiu, Ludivine Sagnier) اعضاء هیأت داوران این دوره از دوسالانه سینمایی ونیز هستند که با نمایش فیلم “رابطه” ساخته (Danielle Luchetti) ساخته (Danielle Luchetti)

در بخش اصلی رقابتی این جشنواره 19 فیلم ، از جمله “خورشید” ساخته مجید مجیدی حضور دارند ؛ 22 فیلم نیز در سه بخش مختلف غیر رقابتی این جشنواره به نمایش گذاشته خواهند شد و در بخش افق ها ؛ علاوه بر نمایش 12 فیلم کوتاه رقابتی ؛ و 2 فیلم کوتاه غیر رقابتی ؛ 19 فیلم از جمله "دشت خاموش" ساخته احمد بهرامی و "جنایت بی دقت" ساخته شهرام مکری به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت, 2 فیلم نیز در بخش کالج سینما به نمایش گذاشته می شود.

بنیاد دوسالانه های ونیز سال 1895 م. تأسیس گردیده و دوسالانه های هنر ، معماری ، حرکات موزون ، موسیقی ، نمایش صحنه ای و سینمارا برگزار مدم. نخستین دوسالانه سینمایی ونیز در سال 1932 م. برگزار گردیده است. این دوسالانه پس از اسکار ، در کنار جشنواره های سینمایی کن و برلین ، ا متبرلین جشنواره هار سانارو ی

To share