Ù † Ù… ایش Ù… جم وع٠‡ ØªÙˆØ ± Ù „ÙˆÙ † یا Ø¯Ø ± Ø´Ù ‡ Ø ± Ø ± Ù…

نمایش تندیس های مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

اس از نیم قرن ، تندیس های مرمر مجموعه خصوصی Torlonia ، که مشتمل بر 620 تندیس یونانی و رومی است ؛ از تاریخ 25 مارچه 2020. در شهر رم به نمایش گذاشته خواهد شد. این مجموعه پس از نمایش اروپایی و آمریکایی ، به موزه جدید Torlonia ایتالیا بازخواهد گشت. مالک این مجموعه ، خاندان Torlonia ، در سده های ۱۸ و ۱۹ م. اداره امور مالی واتیکان را بر عهده داشته است. این خاندان که با تاسیس یک موزه خصوصی در سال ۱۸۷۵ م. امکان بازدید خصوصی از این آثار را فراهم ساخت ؛ در سال ۲۰۱۴ م. بنیادی را برای مدیریت این مجموعه تاسیس ؛ و پس از توافق با دولت ایتالیا در سال ۲۰۱۶ م. زمینه نمایش عمومی این آثار را نیز فراهم نمود.

To share